Aktuella projekt

Fotocentrum Peri och Fotocentrum Raseborg medverkar i en nationell fotofestival för barn och unga

Fotocentrum Peri och Fotocentrum Raseborg deltar i SNAP – en fotofestival för barn och unga, som
arrangeras 2018, för första gången. Genom fotografiet får barn och ungdomar sina röster hörda i det
offentliga rummet.

Ett nytt samarbetsprojekt mellan Finlands fotografiska museum och de regionala fotocentrumen påbörjades
2017 och fortskrider fram till november 2018, då SNAP-festivalen hålls på olika platser runt om i Finland. Projektet
finansieras av Finska kulturfonden.

I projektet deltar sju regionala fotocentrum: Fotocentrum Raseborg, Raseborg; Luovan valokuvauksen
keskus, Jyväskylä; Österbottens Fotocentrum, Lappo; Pohjoinen valokuvakeskus, Uleåborg; Valokuvakeskus
Nykyaika, Tammerfors; Fotocentrum Peri, Åbo och VB-valokuvakeskus, Kuopio. Något liknande samarbete har
fotocentrumen inte gjort tidigare.

Fotocentrum Peri har samarbetat med fotocentrum Raseborg i produktionen av verkstäderna för skoleleverna. Temat för
verkstäderna är “hantverk”. Barnen har fått bekanta sig med tekniker som nålhålskamera, cyanotypi och
fotocollage, konstformer där resultatet kan påverkas av slumpen och resultaten är oförutsägbara, i jämförelse
med digital och eterisk visuell kultur som är vanligare idag. Verkstäderna är riktade till lågstadiets 5-klassare.

Som verkstadsledare fungerar de professionella konstnärerna och konstpedagogerna Stella Tiisala, Jan Jämsén,
Hans G. Hästbacka och Eva Tordera. Det centrala i projektet är att föra fram barnens och ungas egna
röster: Genom fotografierna får barnen och ungdomarna själva berätta, vad som är viktigt för dem.

Under SNAP-festivalen kommer barnens verk att visas i sin orginalform samt i digital form. Utställningen är en installation, som skapas av verken och den kommer att visas på Plaza köpcentrum i Salo under hela festivalveckan 10–18.11.2018. Vi firar vernissagen med att bjuda in
alla barn som deltagit i verkstäderna samt deras familjer. Vi kommer även att visa barnens verk i digitalform. I Åbo visas de på Fotocentrum Peri samt på LED-skärmen vid Åbo stadsteater och i Raseborg på digiskärmarna i Karis och Ekenäs. Under festivalveckan ordnas även två verkstäder med inriktingen hantverksskapande, en i Karis och en i Pargas.

Mera information om projektet:
huvudkoordinator Anna Airaksinen, tel. 050 577 5742, anna.airaksinen@fmp.fi
regional koordinator i Sydvästra Finland Suvi Kiukas, tel. 050 5423582, events@peri.fi
verksamhetsledare, Fotocentrum Raseborg Tanja Is tel. 044 7451452, fotocentrum@gallerizebra.fi

#snapfest18

Press i PDF snap_swe

Valokuvakeskus Peri ja Raaseporin valokuvakeskus mukana valtakunnallisessa lasten ja nuorten
valokuvafestivaalihankkeessa

Valokuvakeskus Peri ja Raaseporin valokuvakeskus ovat mukana valtakunnallisessa SNAP – lasten ja nuorten
valokuvafestivaali -hankkeessa, jossa lapset ja nuoret pääsevät ilmaisemaan itseään erilaisten valokuvallisten
menetelmien kautta. Alueelliset valokuvakeskukset ja Suomen Valokuvataiteen museo tuottavat lapsille ja
nuorille suunnattuja työpajakokonaisuuksia syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Suomen kulttuurirahaston rahoittama
hanke huipentuu marraskuussa 2018 valtakunnalliseen lasten ja nuorten valokuvafestivaaliin.

Hankkeessa on mukana seitsemän alueellista valokuvakeskusta: Valokuvakeskus Nykyaika, Tampere; VB-valokuvakeskus,
Kuopio; Valokuvakeskus Peri, Turku; Fotocentrum Raseborg; Raasepori; Pohjoinen valokuvakeskus ry,
Oulu; Pohjanmaan valokuvakeskus, Lapua ja Luovan valokuvauksen keskus, Jyväskylä. Kyseessä on ensimmäinen
hanke, jossa alueelliset valokuvakeskukset tekevät näin laajaa yhteistyötä.

Valokuvakeskus Peri on tuottanut Lounais-Suomen ja Raaseporin alueella työpajakokonaisuuksia yhdessä Raaseporin
valokuvakeskuksen kanssa. Kahden keskuksen yhteisenä teemana on käsin tekeminen ja vanhat menetelmät,
vastakohtana nykyisin yleiselle ja lapsillekin tutulle digitaaliselle kuvalle. Työpajoissa on tutustuttu mm. kollaasitekniikkaan,
neulanreikäkameroiden tekemiseen ja syanotypia-menetelmään, taidemuotoihin, joissa sattumalla
on paljon merkitystä ja tulokset ovat arvaamattomia. Pajat toteutettiin alakoulun 5-luokkalaisille. Työpajojen
ohjaajina toimivat ammattilaistaiteilijat ja taideohjaajat Stella Tiisala, Jan Jämsén, Hans G. Hästbacka ja
Eva Tordera.

Hankkeessa keskeistä on lasten ja nuorten oman äänen kuuluminen: valokuvien avulla lapset ja nuoret saavat
itse kertoa, mikä heille on tärkeää.

SNAP-festivaalin aikana lasten teokset pääsevät esille niin alkuperäisvedoksina kuin digitaalisessa muodossa. Teoksista rakentuva installaationäyttely on avoinna Salossa Plaza-kauppakeskuksessa koko festivaaliviikon ajan 10.–18.11.2018. Näyttelyn avajaisia juhlitaan kutsumalla paikalle työpajoihin osallistuneet lapset perheineen. Lisäksi lasten kuvia esitetään digitaalisessa muodossa Turussa Valokuvakeskus Perissä ja Turun kaupunginteatterin LED-seinällä sekä mainosscreeneillä Karjaalla

ja Tammisaaressa. SNAP-festivaaliviikon aikana järjestetään myös kaksi käsin tekemisen teemoihin keskittyvää työpajaa, toinen Karjaalla, toinen Paraisilla.

Lisätietoa hankkeesta:
Hankkeen valtakunnallinen koordinaattori Anna Airaksinen, p. 050 577 5742, anna.airaksinen@fmp.fi
Hankkeen Lounais-Suomen koordinaattori Suvi Kiukas, p. 050 5423582, events@peri.fi
Fotocentrum Raseborg, toiminnanjohtaja Tanja Is, p. 044 7451452, fotocentrum@gallerizebra.fi

#snapfest18

Tiedote PDF muodossa snap_fin


Köpmansgatan 9 | Kauppiaankatu 9
10300 KARJAA | 10300 KARIS

Email | Sähköposti
fotocentrum@gallerizebra.fi

Tel. | Puh
044 74 87 527