Aktuella projekt

Fotocentrum Peri och Fotocentrum Raseborg medverkar i en nationell fotofestival för barn och unga

Fotocentrum Peri och Fotocentrum Raseborg deltar i SNAP – en fotofestival för barn och unga, som
arrangeras 2018, för första gången. Genom fotografiet får barn och ungdomar sina röster hörda i det
offentliga rummet.

Ett nytt samarbetsprojekt mellan Finlands fotografiska museum och de regionala fotocentrumen påbörjades
2017 och fortskrider fram till november 2018, då SNAP-festivalen hålls på olika platser runt om i Finland. Projektet
finansieras av Finska kulturfonden.

I projektet deltar sju regionala fotocentrum: Fotocentrum Raseborg, Raseborg; Luovan valokuvauksen
keskus, Jyväskylä; Österbottens Fotocentrum, Lappo; Pohjoinen valokuvakeskus, Uleåborg; Valokuvakeskus
Nykyaika, Tammerfors; Fotocentrum Peri, Åbo och VB-valokuvakeskus, Kuopio. Något liknande samarbete har
fotocentrumen inte gjort tidigare.

Fotocentrum Peri samarbetar med fotocentrum Raseborg i produktionen av verkstäder för skolelever. Temat för
verkstäderna är “hantverk”. Barnen kommer att få bekanta sig med tekniker som nålhålskamera, cyanotypi och
fotocollage, konstformer där resultatet kan påverkas av slumpen och resultaten är oförutsägbara, i jämförelse
med digital och eterisk visuell kultur som är vanligare idag. Verkstäderna är riktade till lågstadiets 5-klassister.

Som verkstadsledare fungerar de professionella konstnärerna och konstpedagogerna Stella Tiisala, Jan Jämsén,
Hans G. Hästbacka och Eva Tordera. Det centrala i projektet är att föra fram barnens och ungdomarnas egna
röster: Genom fotografierna får barnen och ungdomarna själva berätta, vad som är viktigt för dem.

Verkstäderna arrangeras runt om i Finland under våren 2018. Barnens och ungdomarnas alster ställs ut i
november då det arrangeras samtidigt på olika håll i Finland en fotofestival av Finlands fotografiska museum och
de regionala fotocentrumen som är involverade i projektet.

Mera information om projektet:
huvudkoordinator Anna Airaksinen, tel. 050 577 5742, anna.airaksinen@fmp.fi
regional koordinator i Sydvästra Finland Suvi Kiukas, tel. 050 5423582, events@peri.fi
regional koordinator i Raseborg Charlotta Eriksson, tel. 044 7487527, fotocentrum@gallerizebra.fi

#snapfest2018

Press i PDF snap_swe

 

Valokuvakeskus Peri ja Raaseporin valokuvakeskus mukana valtakunnallisessa lasten ja nuorten
valokuvafestivaalihankkeessa

Valokuvakeskus Peri ja Raaseporin valokuvakeskus ovat mukana valtakunnallisessa SNAP – lasten ja nuorten
valokuvafestivaali -hankkeessa, jossa lapset ja nuoret pääsevät ilmaisemaan itseään erilaisten valokuvallisten
menetelmien kautta. Alueelliset valokuvakeskukset ja Suomen Valokuvataiteen museo tuottavat lapsille ja
nuorille suunnattuja työpajakokonaisuuksia syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Suomen kulttuurirahaston rahoittama
hanke huipentuu marraskuussa 2018 valtakunnalliseen lasten ja nuorten valokuvafestivaaliin.

Hankkeessa on mukana seitsemän alueellista valokuvakeskusta: Valokuvakeskus Nykyaika, Tampere; VB-valokuvakeskus,
Kuopio; Valokuvakeskus Peri, Turku; Fotocentrum Raseborg; Raasepori; Pohjoinen valokuvakeskus ry,
Oulu; Pohjanmaan valokuvakeskus, Lapua ja Luovan valokuvauksen keskus, Jyväskylä. Kyseessä on ensimmäinen
hanke, jossa alueelliset valokuvakeskukset tekevät näin laajaa yhteistyötä.

Valokuvakeskus Peri tuottaa Lounais-Suomen ja Raaseporin alueella työpajakokonaisuuksia yhdessä Raaseporin
valokuvakeskuksen kanssa. Kahden keskuksen yhteisenä teemana on käsin tekeminen ja vanhat menetelmät,
vastakohtana nykyisin yleiselle ja lapsillekin tutulle digitaaliselle kuvalle. Työpajoissa tutustutaan mm. kollaasitekniikkaan,
neulanreikäkameroiden tekemiseen ja syanotypia-menetelmään, taidemuotoihin, joissa sattumalla
on paljon merkitystä ja tulokset ovat arvaamattomia. Pajat on suunnattu alakoulun 5-luokkalaisille. Työpajojen
ohjaajina toimivat ammattilaistaiteilijat ja taideohjaajat Stella Tiisala, Jan Jämsén, Hans G. Hästbacka ja
Eva Tordera.

Hankkeessa keskeistä on lasten ja nuorten oman äänen kuuluminen: valokuvien avulla lapset ja nuoret saavat
itse kertoa, mikä heille on tärkeää.

Työpajat järjestetään kevään 2018 aikana. Marraskuussa 2018 kaikki hankkeessa mukana olevat valokuvakeskukset
ja Suomen valokuvataiteen museo toteuttavat samanaikaisesti eri puolella Suomea valokuvafestivaalin, jossa
lasten ja nuorten teokset pääsevät esille.

Lisätietoa hankkeesta:
Hankkeen valtakunnallinen koordinaattori Anna Airaksinen, p. 050 577 5742, anna.airaksinen@fmp.fi
Hankkeen Lounais-Suomen koordinaattori Suvi Kiukas, p. 050 5423582, events@peri.fi
Hankkeen Raaseporin koordinaattori Charlotta Eriksson, p. 044 7487527, fotocentrum@gallerizebra.fi

#snapfest2018

Tiedote PDF muodossa snap_fin


Köpmansgatan 9 | Kauppiaankatu 9
10300 KARJAA | 10300 KARIS

Email | Sähköposti
fotocentrum@gallerizebra.fi

Tel. | Puh
044 74 87 527