soukka-bild-pressisNär Saku Soukkas bilder projiseras på väggen i Galleri Zebras videorum – i en ljudvärd som är en del av verket är en del av verket – sker det i en långsam växling. När en bild träder fram försvinner en annan. Det påminner om karaktären i våra minnen och tankar.

35 digitala bilder bildar i mötet med varandra en digital målning i en transformationsprocess där det sker olika sammansmältningar och -jämkningar. Ända tills fotografiet finner sig i i dern form som kameran angett – för en stund. Var slutar målningen och var börjar fotot?

Det uppstår associationer i olika riktningar och mångdimensionella freställningar kring begreppen tid-rum av bilderna från vintrigt urbana miljöer och stadslägenheter. Verket synliggör människans förhållande till stadsmiljön genom växlingen mellan inomhus- och utomhusmiljöer.

Bilderna är tagna i Hesingfors under det senaste året.

Foton och editering av bilderna: Sakari Soukka

Ljud: Anders Jani P och Saku Kämäräinen

Editering av ljud: Saku Soukka

Saku Soukka utexaminerades från Bildkonstakademien våren 2016. Ikkuna Välissä (Talvi) ingår i en serie med fyra delar av vila Ikkuna välissä (syksy) visades på Exhibition Laboratory i Helsingfors i slutet av sommaren 2016.

Utställningarna och de enskilda verken silas genom personliga erfarenheter och intryck där de reflekterar globalisering, självkännedom, religion, mörker, ljus, kärlek och död.

 


Valokuvat ja niiden editointi: Saku Soukka

Äänet: Anders Jani P ja Saku Kämäräinen

Äänten editointi: Saku Soukka

Saku Soukka (s.1982) valmistui Kuvataideakatemiasta keväällä 2016. Ikkuna välissä (Talvi) on osa hänen neliosaista teossarjaa joista ensimmäinen Ikkuna välissä (Syksy) oli esillä Exhibition Laboratoryssa Helsingissä loppukesästä 2016. Hänen henkilökohtaiseen kokemukseen ja havaintoon pohjautuvat teoksensa ja näyttelynsä käsittelevät psykologisia aiheita joissa globalisaatio, vuodenajat, itsetuntemus, uskonto, pimeys, valo, rakkaus ja kuolema rinnastuvat usein toisiinsa.

Valokuvat projisoituvat Galleri Zebran videohuoneen seinään äänimaailman kanssa. Yhden kuvan noustessa hitaasti esille toinen painuu piiloon. Ajattelen kuvien hetkellisesti näyttäytyvän luonteen muistuttavan ihmismuistin ja ajatuksen luonnetta. 35 digitaalista valokuvaa muodostaa toisensa kohdatessaan digitaalisen maalauksen kaltaisia transformaatioprosesseja joissa tapahtuu erilaisia yhteensulautumia ja vinksahduksia. Kunnes valokuva hakee kameran asettaman muotonsa – hetkeksi. Mihin maalaus loppuu ja missä alkaa valokuva? Talvisesta urbaanista ympäristöstä poimittujen ja kaupunkikodeissa tehtyjen valokuvien sekä kenttä-äänitysten rinnastaminen synnyttää moniin suuntiin kulkevia assosiaatioita ja moniulotteisia tila-aika -suhteita. Teos havainnollistaa ihmisen suhdetta kaupunkiympäristöön sisä- ja ulkotilojen vaihtelun kautta. Valokuvat on otettu Helsingissä muutaman viime vuoden aikana.