“I Annat Ljus” – Eteva, VNF, Pekka Nikrus

Vår andra huvudutställning är “I Annat Ljus” ljusmålningar fotade på en kurs av Eteva-medlemmar på Västra Nylands folkhögskola, ledd av fotografen Pekka Nikrus’ (f.1968) denna ställs ut i Galleri Zebra på Centralgatan 90 i Karis, under perioden 1.3-17.3. 2017.

Hösten 2016 ordnade Västra Nylands folkhögskola en kurs i ljusmålning för medlemmar ur Eteva som Pekka Nikrus handledde. Projektet gjordes i grupp och alla var på något sätt delaktiga, det fanns alltså inte endast en fotograf.

Nikrus har fotograferat aktivt sedan början av 1980-talet. Nikrus säger att han inte fotograferar särskilda subjekt utan använder olika subjekt till att skapa en större förståelse i sina forskningar om omvärlden. Fotograferingen är ett sätt att lära sig något nytt. Hösten 2016 höll han en kurs för eleverna på Västra Nylands folkhögskola och resultatet av den kursen finns nu att se även på Zebra.

“Toisessa Valossa” – Pekka Nikrus

Toinen päänäyttely koostuu valomaalauksista toteutettu Eteva-osallistujilta valokuvaaja Pekka Nikruksen (s.1968) kurssilla Västra Nylands folkhögskolanissa 

Valomaalauskuvat jotka ovat näytillä on tulos kurssista jonka Västra Nylands folkhögskolan järjesti valokuvaaja Pekka Nikruksen (s.1968) kanssa Etevan jäsenille. Kuvat ovat esillä Galleria Zebrassa Keskuskatu 90 Karjaalla, 1.3-17.3. 2017 välisenä aikana.

Syksyllä 2016 Västra Nylands folkhögskola järjesti kurssin valomaalauksessa Etevan jäsenille jonka Pekka Nikrus ohjasi. Projekti tehtiin ryhmässä ja kaikki olivat jotenkin osallisena, eli ei ollut olemassa vain yhtä valokuvaajaa.

Nikrus on valokuvannut aktiivisesti 1980-luvun alusta lähtien. Nikrus sanoo että hän ei ota valokuvia erityisistä subjekteista vaan käyttää erilaisia subjekteja luodakseen isomman ymmärryksen tutkimaansa ympäröivään maailmaan. Valokuvaaminen on tapa oppia jotain uutta.