Galleri Zebra En plats för fotokonst. En plats för fotointresserade att träffas. En plats för västnylänningar och besökare att ta del av högklassiga fotoutställningar.

Galleri Zebra har en mångsidig och inkluderande profil. Fotot står i centrum, och samlar människor som på olika sätt jobbar med fotot som uttrycksmedel. Videokonst och gränsöverskridande uttryckssätt kan ta plats i galleriets olika rum lika väl som klassiskt dokumenterande fotografier. Bredd och kvalitet är nyckelord. Galleriet består av ungefär 250 kvadratmeter fördelat på ett stort utställningsrum, tre mindre rum, några väggar för pop up-utställningar, ett mörkrum och ett kombinerat kontor och bibliotek. För konstnärerna är det avgiftsfritt att ställa ut i Galleri Zebra.

 

Galleri Zebra