They asked for it!They asked for it!

– En dissektion av performansen Room Without Escape

Lidia Bäck och Anna-Sofia Nylund har under de senaste åren jobbat aktivt med den manliga blicken som tema. Bäck genom teater- och burlesquekonst och Nylund genom dokumentär- och videokonst. Duon beslöt sig för att samarbeta och hösten 2014 och våren 2015 utförde arbetsgruppen Nameless den virtuella performansen Room without escape – ett obcent webbperformance. Den centrala frågan var; vems blick bestämmer vem som är subjekt och vem som är objekt? Bäck och Nylund ville utforska problematiken genom sina egna kroppar och utsatte sig därför för att bli de ultimata objekten.

Performansen Room Without Escape
I januari 2015 befann sig Nameless i ett rum i Helsingfors och streamades i realtid på nätet. Vem som helst hade makten att påverka dem genom att skriva till dem via en chat.
I sju dagar streamades Room Without Escape på en hemsida och via en streamingsida. För att nå ut till en så bred grupp som möjligt sändes streamen i olika tidsblock på dygnet. På så sätt var verket tillgängligt för vem som helst runtom i hela världen. Publiken fick fria händer att bestämma vad Nameless gjorde och duon lovade att utföra alla uppgifter. Perfomansen hade över 7000 tittare som gav tusentals befallningar och kommentarer.
Performansen var en forskning i maktstrukturer och könsmaktsordning på internet samt gränsen mellan subjekt och objekt.

Allt material dokumenterades, analyserades och dissekerades och utgör nu utställningen They asked for it!

Lidia Bäck, 1984, utexaminerades från Teaterhögskolan i Helsingfors år 2007. Hon har sedan dess varit verksam främst som freelanceskådespelare både vid institutionsteatrar och inom fria teatergrupper som t.ex. Teater Nya Rampen, Teater 90°, Kompani Nord och Åbo Svenska Teater. Bäck arbetar kontinuerligt som regissör och är också en av vokalisterna i jazzbandet DizzyQueens. Hösten 2016 är hon aktuell som skådespelare med förställningen “Vi, de drunknade” samt som burlesquekonstnär under namnet Lady Laverna som bl.a. kommer att delta i både New Yorks- och Stockholms Burlesque Festival.

Anna-Sofia Nylund-Allén, 1985, har studerat mediakultur på Arcada (klar 2011) och har en bakgrund inom dokumentär- och filmkonst. Hennes experimentella dokumentärfilmer har visats på festivaler världen över och vunnit ett flertal priser. Nylund-Allén jobbar ofta tvärkonstnärligt och har därför varit aktiv inom många olika konstområden. Bland annat var hon med och skapade den feministiska konstfestivalen Pop up Art House (2013-2014) i Helsingfors. År 2015 vann hon PONs tecknetävling för unga tecknare (Svenska Kulturfonden) och under samma år förverkligade hon internetperformancen Room Without Escape tillsammans med skådespelaren Lidia Bäck. Som bäst studerar Nylund-Allén tid-rumkonst på Bildkonstakademin i Helsingfors.

They asked for it!

They asked for it! 

-Dissektio Room Without Escape -performanssista

Lidia Bäck ja Anna-Sofia Nylund ovat viime vuosien ajan työskennelleet aktiivisesti teemanaan miehen katse. Bäck teatteri- ja burleskitaiteen kautta, Nylund dokumentti ja videotaidetta käyttäen. Kaksikko päätti tehdä yhteistyötä nimellä Nameless. Syksyllä 2014 sekä keväällä 2015 toteutettiin säädytön nettiperformanssi Room Without Escape. Keskeisin kysymys oli; kenen katse määrää kuka on subjekti ja kuka on objekti? Bäck ja Nylund halusivat tutkia problematiikkaa omien kehojensa kautta ja asettivat siksi itsensä objekteiksi.

Performanssi Room Without Escape

Tammikuussa 2015 Nameless oleskeli Helsinkiläisessä asunnossa josta heitä pystyi seuraamaan reaaliaikaan netistä. Jokaisella oli mahdollisuus ja valtaa vaikuttaa heidän tekemisiinsä kirjoittamalla heille chatin kautta.
Seitsemän päivän ajan Room Without Escape lähetettiin kotisivun ja streamingsivun kautta. Jotta mahdollisimman moni tavoitettaisiin oli lähetykset jaettu eri aikajaksoihin. Näin teos oli kaikkien nähtävänä, maasta riippumatta. Katsojat saivat vapaat kädet määrätä mitä Nameless teki ja kaksikko lupautuivat suorittamaan kaikki tehtävät. Performanssi sai yli 7000 katsojaa jotka antoivat tuhansia käskyjä ja kommentteja.

Performanssi oli valtajärjestyksen ja sukupuolivaltajärjestyksen tutkimus internetissä sekä tutkimus subjektin ja objektin välisestä rajasta.

Kaikki materiaali dokumentoitiin, analysoitiin ja pilkottiin osiin. Tämä kaikki on nyt nähtävissä näyttelyssä They asked for it!

Lidia Bäck, 1984, valmistui Teatterikorkeakoulusta Helsingissä 2007. Sittemmin hän on työskennellyt freelance-näyttelijänä sekä laitosteattereissa ja eri teatteriryhmissä kuten esim. Teater Nya Rampen, Teater 90*, Kompani Nord ja Åbo Svenska Teater. Bäck työskentelee säännöllisesti ohjaajana sekä toimii laulajana jazzbändissä DizzyQueensissa. Syksyllä 2016 hän on ajankohtainen näytelmässä “Vi, de druknade” sekä burleskitaiteilijana, nimellä Lady Laverna, joka mm. esiintyy New Yorkin ja Tukholman burleski festivaaleilla.

Anna-Sofia Nylund-Allén, 1985, on opiskellut mediakulttuuria Arcadassa josta hän valmistui 2011. Hänellä on myös tausta dokumentti- ja elokuvataiteesta. Hänen kokeilevia dokumenttielokuvia on näytetty ympäri maailmaa eri festivaaleilla ja ne ovat tuoneet hänelle useita palkintoja. Nylund-Allén työskentelee usein poikkitaiteellisesti ja siksi hän onkin ollut aktiivinen monella taiteen alalla, mm luomassa feminististä taidefestivaalia Pop up Art House ( 2013-2014) Helsingissä. 2015 hän voitti PONin nuorten piirtäjien piirustuskilpailun ( Svenska Kulturfonden) ja samana vuonna hän toteutti internetperformanssin Room Without Escapein näyttelijä Lidia Bäckin kanssa. Parhaillaan hän opiskelee aika-tila taidetta Kuvataideakatemiassa Helsingissä.