Fotocentrumin taidepäiväleiri lapsille 2018

Lasten taidepäiväleiri järjestettiin ensimmäistä kertaa 11.6-15.6.2018 Karjaalla Uncanin ja Tryckeri-teatterin tiloissa. Viiden päivän aikana toteutettiin kaksi työpajakokonaisuutta, kolmen ammattitaiteilijan opastuksen avulla 7-12 vuotiaille lapsille. Halusimme toteuttaa taidepäiväleirin lapsille, joilla ei vaihtelevista syistä ole mahdollista osallistua vastaavanlaiseen toimintaan. Olimme yhteydessä Uncaniin, Raaseporin Perhekeskukseen, Raaseporin lastensuojeluun ja Folkälsanin ylläpitämään Villa Familiaan tavoittaaksemme perheitä. Leiri oli lapsille ilmainen.

Pääpaino työpajoissa oli valokuvauksessa, mutta muutakin mielekästä toimintaa oli tarjolla. Yksi työpajakokonaisuus oli Pauliina Vesslinin ja Andrea Vannucchin ohjaama varjoteatteri- ja neulanreikäkameratyöpaja. Varjoteatteri on tuhansia vuosia vanha taidemuoto, valokuvan ja elokuvan edeltäjä (tai esi-isä/äiti). Vesslinin ja Vanucchin työpajassa varjoteatteri yhdistettiin valokuvaan. Varjoteatteri on olemassa vain hetken, mutta valokuvan avulla saatiin tuo hetki ikuistettua. Camera Obscura ja varjoteatteri yhdessä antoi lapsille mahdollisuuden käyttää valoa ja varjoja tarinoiden kertomiseen.

Loppuviikosta Eva Tordera ohjasi työpajan, jossa tutustuttiin kuvan siirtoon Polaroidien avulla. Lapset saivat erilaisia tunnettuja muotokuvia katseltavaksi ja tutkittavaksi. Jokainen lapsi valitsi yhden muotokuvan, jonka halusi toteutettavan rekvisiitan avulla. Polaroid-kuvat siirrettiin sitten akvarellipaperille ja koristeltiin.

Lasten tekemät taideteokset sekä kuvamateriaalia työpajoista kootaan näyttelyksi Luckaniin, Helsinkiin elokuussa. Avajaisia vietetään Taiteiden yönä, 23.8.2018 ja tilaisuus on kaikille avoin. Luvassa taidetyöpajaa ja muuta ohjelmaa. Näyttely jatkaa lokakuussa Karjaalle ja silloin vietämme avajaisia 23.10 Fotocentrumissa.

Osallistujamäärä yllätti ja vanhemmilta tuli selkeä toive vastaavanlaisesta toiminnasta tulevaisuudessa. Haluamme kiittää kaikkia, jotka mahdollistivat tämän leirin: Alli Paasikiven Säätiö, MLL Karjaan osasto, Ravintola KW, Tryckeriteatern, Luckan ja UNCAN. Folkhälsanin Villa Familia, Raaseporin perhekeskus sekä Raaseporin lastensuojelu auttoivat meitä tavoittamaan lapsia alueella.

 

Fotocentrums konstdagsläger för barn 2018

Ett dagsläger med inrikting på konst ordnades för första gången 11.6-15.6.2018 i Karis i Uncans och Tryckeri-teaterns utrymmen. Under fem dagar ordnades två verkstads helheter som handleddes av yrkesverksamma konstnärer för barn i åldern 7-12. Vi ville ordna konstverksamhet under sommaren för barn som inte av varierande anledningar har möjlighet att delta i motsvarande verksamhet. Vi tog kontakt med Uncan, Raseborgs Familjecenter, Raseborgs barnskydd och Folkhälsan, Villa Familia för att nå ut till familjerna. Lägret var gratis för barnen.

Fokus var på fotografering men även annan verksamhet ordnades. De två första verkstäderna i skuggteater och Camera Obscura, handleddes av Pauliina Vesslin och Andrea Vannucchi. Skuggteater är en konstform som funnits i över tusen år, foto- och filmkonstens förfader/mor. I Vesslins och Vannucchis verkstad kombinerades skuggteater med fotokonst. Skuggteatern varar bara en stund men med hjälp av foto lyckades de föreviga stunden. Camera Obscura och skuggteater gav barnen en möjlighet att använda ljus och skuggor till att berätta historier.

Mot slutet av veckan handledde Eva Tordera en verkstad där barnen fick lära sig bildöverföring med hjälp av Polaroid bilder. Barnen fick se och undersöka gamla porträtt, för att sedan välja ett porträtt som de ville förverkliga med hjälp av rekvisita. Efter att de hade fotograferats porträtt av varann, överfördes sedan bilderna på akvarellpapper och dekorerades med målfärg.

Konstverken som barnen skapat, samt övrigt material från lägret ställs ut på Luckan i Helsingfors i augusti. Utställningen öppnas på konstens natt, den 23 augusti och välkomnar alla intresserade. Konstverkstäder och annat program ordnas under kvällen. I oktober öppnas utställningen i Karis och vernissagen ordnas på Fotocentrum den 23.10.2018.

Mängden deltagare överraskade oss positivt och önskemål om fortsatt konstverksamhet för barn regnade in. Vi vill tacka alla som hjälpt till för att kunna förverkliga detta läger: Alli Paasikiven säätiö, MLL Kaarjaan osasto, Restaurang KW, Tryckeriteatern, Luckan och UNCAN.  Folkhälsan- Villa Familia, Raseborgs familjecenter samt Raseborg barnskyddet hjälpte oss att nå familjerna i området.

 

logo
mll_ver_cmyk_karjaa
kw_logo
TT-logo-rod-svart
LUCKANS_LOGO_RODA_transparent2