Inuuteq Storch

23.8-4.10.2019
Fotocentrum Raseborg rf

Vernissage | Avajaiset
22.8.2019 18.00

 

Inuuteq Storch är född och uppvuxen på Grönland. Han har studerat fotokonst i Danmark och New York och är bosatt i Köpenhamn, Danmark och Sisimut Grönland. Storch beskriver fotokonsten som ett medel för honom att förstå sig själv.

Flesh

Flesh fick sin början då jag var bosatt i New York. Jag märkte hur jag fysiskt kände en hemlängtan även om jag till sinnet kände mig som hemma i miljön. Jag upplever att New York var en ypperlig miljö för att lära känna sig själv. På Grönland är det naturen som dominerar och min kropp saknade närvaron av den samtidigt som min själ njöt av omgivningen. Dessa splittrade känslor som jag upplevde samtidigt, formade mitt sätt att betrakta min omgivning. Jag hittade bilder som representerar något bekant i en främmande miljö. Jag fann mig själv i en plats som var främmande även om någonting kändes bekant. Medan jag upptäckte staden, hittade jag mig själv, både som person och som konstnär.

Bildserien publicerades även som bok 2019 av Disko Bay.

Porcelain Souls

Bildserien är en del av ett större projekt, en del av mig och av den Grönländska historian. Även denna bildserie har givits ut som bok. 

Jag märkte hur nästan alla texter skrivna om den Grönländska historien var skrivna av utlänningar. Även de flesta bilder tagna om Grönland var fotograferade av utländska fotografer. 

Teoretiskt är den informationen som når oss via dessa texter och bilder korrekt men precis som i kemin så är resultatet av teoretiska utövningar olika från den praktiska då alla situationer kan få eller förlora information med medel som vi inte kan påverka. Denna situation är väldigt liknande då vi omöjligen kan påverka vad som fascinerar eller vad personen ifråga fastnar för att skriva om Grönland.

Idén om boken föddes från dessa tankar och jag började samla bilder av familj, vänner och andra lokala. Bilder från vardagliga situationer som genom boken nu blir en del av Grönlands historia och kan upplevas av utomstående. 

I boken finns bilder från mina föräldrars ungdom samt brev som de skickat till varann ( min far var då bosatt i Sisimiut och min mor i Aarhus, Danmark).

Bilderna är från sent 60-tal till medlet på 80-talet. Tillsammans ger dessa brev och bilder olika perspektiv på deras liv och samvaro.

Boken är publicerad av Konnotation.

Syntyperäinen Grönlantilainen valokuvataiteilija Inuuteq Storch asuu Kööpenhaminassa, Tanskassa sekä Sisimutissa, Grönlannissa. Valokuvan kautta hän tutkii ihmisyyttä sekä itseään. Hän on opiskellut valokuvausta sekä Tanskassa, että New Yorkissa.

www.inuuteqstorch.com

Flesh

Flesh sai alkunsa asuessani New Yorkissa. Tutkin tunteitani ja havahduin koti-ikävään, joka tuntui kehossa vaikka henkisesti koin olevani kotona. New York oli täydellinen paikka tutustua itseensä. Grönlannissa luonto dominoi ja kehoni kaipasi kipeästi takaisin luontoon samaan aikaisesti sieluni kuitenkin nautti ympäristöstään. Nämä ristiriitaiset tunteet, jotka koin samanaikaisesti muokkasivat miten katsoin ympäristöäni. Löysin kuvia, jotka kuvastavat jotakin tuttua vieraassa paikassa. Löysin itseni vieraana paikassa, jossa silti oli jotakin tuttua. Tutkiessani kaupunkia, tutustuin samalla itseeni ihmisenä ja taiteilijana.

Kuvasarjasta julkaistiin kirja 2019, Disko Bayn kustantamana.

Porcelain Souls

Kuvasarja on osa laajempaa projektia, joka on osa minua, Grönlannin historiaa. Kuvasarja on myös julkaistu kirjana samalla nimellä. Ymmärsin varhain, että Grönlannin historiasta kirjoitetut tekstit olivat suurimmaksi osaksi ulkomaalaisten kirjoittamia ja myös suurin osa otetuista valokuvista olivat ulkomaalaisten ottamia. 

Teoreettisesti, tieto joka saavuttaa meidät näiden kuvien ja kirjoitusten kautta on korrektia, mutta kuten kemiassa: teorian harjoitus ja käytännön harjoitus antavat hyvinkin erilaiset tulokset koska jokainen tilanne voi hävitä tai saavuttaa tietoa keinoilla millä emme voi vaikuttaa. Tämä tilanne on paljolti sama sillä emme voi vaikuttaa siihen, mitä toista ihmistä kiehtoo ja mihin hän tarttuu kun kirjoittaa Grönlannista. 

Ajatus kirjasta syntyi tästä ja aloin kerätä kuvia perheeltä, ystäviltä ja muilta paikallisilta. Kuvia arkisista asioista, jotka kirjan muodossa pääsevät osaksi myös Grönlannin historiaa ja ulkopuolisten koettavaksi.

Kirjassa nähtävissä on vanhempani nuoruuden kuvia sekä heidän lähettämiä kirjeitä toisilleen ( isäni asui tuolloin Sisimiutissa ja äitini Aarhusissa, Tanskassa). Kuvat ovat 60-luvun lopulta 80-luvun alkuun ja kirjeet ovat 80-luvun puoliväliltä. Yhdessä nämä antavat eri näkökulmia heidän elämäänsä ja millainen suhde heillä oli. 

Kirjan on julkaissut Konnotation.