ANSÖK OM UTSTÄLLNING

Galleri Zebra kommer att stänga sina dörrar efter den sista utställningen 14.10.2017. Efter detta kommer Fotocentrum Raseborg Valokuvakeskus Rf endast att fortsätta verksamheten i Galleri Kobras utrymmen. Vi har fullbokat hela år 2018, mellan januari och slutet av mars 2018 kan man lämna in intresseanmälan för utställning för år 2019. Sök genom att skicka CV, utställningsplan och referensbilder till fotocentrum@gallerizebra.fi inom ansökningstiden. På eventuella frågor svarar Tanja Is 044-3003580.

HAE NÄYTTELYAIKAA

Galleri Zebra sulkee ovensa viimeisen näyttelyn jälkeen 14.10.2017. Tämän jälkeen Fotocentrum Raseborg Valokuvakeskus Rf tulee jatkamaan toimintaansa ainoastaan Galleri Kobran tiloissa. Näyttelyvuosi 2018 on jo varattu täyteen, vuoden 2018 tammikuun ja maaliskuun lopun välisenä aikana voi lähettää hakemuksen vuodelle 2019. Hae mahdollista näyttelyaikaa lähettämällä CV:n, näyttelysuunnitelman ja viitekuvat sähköpostitse fotocentrum@gallerizebra.fi hakuajan sisällä. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Tanja Is 044-3003580.

APPLY FOR AN EXHIBITION

Galleri Zebra will be closing after the last exhibition 14.10.2017. After this Fotocentrum Raseborg Valokuvakeskus Rf will be continuing its activity only in Galleri Kobra. We are fully booked for 2018, between January and the end of March 2018 you can send us an application for the year 2019. Apply for a possible exhibition time  by sending us your CV, exhibition plan and reference pictures to fotocentrum@gallerizebra.fi within the application period. If you have any questions please contact Tanja Is 044-3003580.