Carsten Egevang

Adapted

15.6-31.7.2019

Vernissage 14.6.2019 kl.18.00

Föreläsning på NATURUM i Ekenäs 15.6 13.00

Grönland är en otroligt vacker plats vars naturliga landskap inte går att jämföra med andra ställen. 

Men Grönland är även en karg plats där överlevnad är en utmaning för såväl djur som människor. I min utställning ADAPTED vill jag dela mitt intresse för Grönland och visa vildlivet, landskapet samt den kulturella identiteten av den traditionella inuit livstilen.

På få platser i världen är folk, djur och omgivningen runtom så strakt beroende av varandra som på Grönland. Här är livet på gränsen till fysiskt omöjligt! Arterna som är adapterade till detta extrema klimat kan klara sig här. Enbart människor som kan läsa av naturens tecken och spå vädret kan hitta mat i denna arktiska öken.

Genom mina bilder vill jag dokumentera hur det infödda folket än idag är beroende av naturen som omger dem. Jag försöker placera människor och djur i en bredare kontext. Jag vill visa människor och djur som små element i det häpnadsväckande Grönländska landskapet. Jag vill även visa samarbetet mellan folket och djuren som är livsviktigt för människans överlevnad såväl kulturellt som i hemmen.

Utanför det arktiska området adresseras klimatförändringen genom abstrakta matematiska modeller och betingelser förutspås i långt i framtiden. På Grönland är det annorlunda. Här är klimatförändringen verklig och kan kännas i nuet, precis som den fort ökande verkan. Folket och djuren som bor i den arktiska miljön upplever en grundlig förändring i deras omgivande miljö.

Det traditionella sättet att leva på Grönland är hotat idag. För varje årstid som går kan man se hur perioden med isen på havet minskar. Detta påverkar rutten för migrerande djuren samt möjligheterna för folket att färdas. Som fotograf ser jag detta som viktigt att kunna dokumentera den traditionella jakten på Grönland förrän det är för sent.

BIOGRAFI 

Carsten har en doktors avhandling i biologi och har forskat arktiska havsfåglar på Grönland i två decennier. Även om den grönländska naturen varit hans huvudsakliga tema i fotografiet har han stegvis övergått till att dokumentera den traditionella jägarkulturen bland inuiter. I sin bok GREENLAND- Land of Animal and Man (2011) beskriver han vildlivet och den unika konsten i traditionell jakt som ett unikt band mellan de två genom att kombinera biologisk kännedom med insikt i det traditionella sättet att leva på Grönland. I boken Life at the Edge (2012) porträtterar han människor, djur och landskap i de mest isolerade områdena på Grönland, Scoresbysund området. Genom sina narrativa svartvita fotografier visar han det dagliga livet av de som är bosatta i området. Om kampen mellan att balansera på gränsen av vad som är fysiskt möjligt i den hårda arktiska miljön.

Egevangs fotografier har blivit erkända i flera internationella fototävlingar. ”Little Auks, Big Fjord” bilden från östra Grönland vann i sin kategori BBC Wildlife Photographer of the year 2009. 2010 utnämndes han även som ”Wildlife Photographer of the Year” i Danmark samt erhöll han ”Environment and Nature Award” 2011 av den Grönländska staten. Egevangs bilder har använts i flera böcker och tidskrifter och nyligen belönades han för ”Travel Feature of the Year” med sina svartvita bilder av the Danish Magazine Publishers. Han är även medlem i The Arctic Arts Project- som kommunicerar effekter av klimatförändringen i den arktiska miljön.

Carsten Egevang föddes 1969 i Köpenhamn, Danmark. Han besökte Grönland för första gången 1995 och har sedan dess arbetat som forskare och fotograf på Grönland. 1999 blev han magister i biologi från Köpenhamns universitet och doktorerade 2010. Han har bott mellan 2002-2008 i Nuuk, Grönlands huvudstad. Hans expertis ligger i havsfåglarna på Grönland, speciellt alkekungen, vars häcknings ekologi han forskat i. Ytterligare har han agerat ledare för en internationell forskning som pågick i 4 år och undersökte silvertärnans migration. Forskningen var den första i sitt slag som dokumentera migrationen från Grönland till Antarktika- den längsta kännbara årliga migrationen i djurriket.

 

 

Grönlanti on henkeäsalpaavan kaunis paikka, jonka maisemat kaipaava vertaistaan. Grönlanti on kuitenkin myös erittäin karu ympäristö, jossa selviytyminen on haasteellista niin eläimille kuin ihmisillekin. Näyttelyssäni ADAPTED haluan jakaa mielenkiintoni Grönlantia kohtaan sekä näyttää sen maisemat, villieläimet sekä paikallisten inuiittien elämäntavan kulttuurisen identiteetin.

Harvoissa maailman paikoissa ovat ihmiset, eläimet ja ympäröivä luonto niin riippuvaisia toisistaan kuin Grönlannissa. Täällä elämä on kestämisen äärirajoilla. Ainoastaan lajit, jotka ovat sopeutuneet tähän äärimmäisen karuun ilmastoon pystyvät selviytymään täällä. Ihmiset, jotka osaavat lukea sujuvasti luonnon merkkejä sekä ennustamaan sään pystyvät löytämään ruokaa tältä arktiselta aavikolta.

Kuvieni kautta haluan dokumentoida kuinka tämä alkuperäiskansa vielä tänäpäivänä ovat riippuvaisia ympäröivästä luonnosta. Yritän asettaa ihmiset ja eläimet suurempaan kontekstiin. Haluan näyttää ihmiset ja eläimet pieninä elementteinä suuressa Grönlantilaisessa maisemassa sekä valottaa ihmisten ja eläinten yhteistyötä, joka on elintärkeä ihmisen selviämiselle mutta myös heidän kulttuurin selviämiselle.

Arktisen alueen ulkopuolella ilmastonmuutoksesta keskustellaan lähinnä hankalien matemaattisten laskelmien kautta ja vaikutuksia povataan kaukaiseen tulevaisuuteen. Grönlannissa ovat asiat toisin. Täällä ilmastonmuutos on todellinen ja sen vaikutukset tuntee jo nykyhetkessä kuten myös kiihtyvän tahdin muutoksissa. Ihmiset ja eläimet, jotka elävät arktisessa ilmastossa kokevat perinpohjaisen muutoksen ympäristössään. 

Perinteinen elämäntapa Grönlannissa on uhattuna. Jokaisen kauden jälkeen näkee selvästi miten jäätikkö merenpinnalla kutistuu. Tämä puolestaan vaikuttaa eläinten muuttoliikkeen reitteihin sekä ihmisten mahdollisuuksiin liikkua paikasta toiseen. Valokuvaajana koen tärkeäksi dokumentoida perinteistä metsästystä Grönlannissa ennen kuin se on liian myöhäistä. 

BIOGRAFIA

Carsten on tohtoroinut biologiassa ja on tutkinut arktisisa merilintuja Grönlannissa kaksi vuosikymmentä. Vaikka grönlantilainen luonto on ollut hänen pääasiallinen teema valokuvissa on hän asteittain siirtynyt dokumentoimaan perinteistä inuiittien metsästyskulttuuria. Kirjassaan GREENLAND- Land of Animals and Man (2011) kuvaa hän luonnonmukaista luontoa ja perinteistä metsästystapaa ja miten näiden kahden välille syntyy yksilöllinen side, joka yhdistää biologista tuntemusta ja näkemystä perinteisestä tavasta elää Grönlannissa. Kirjassa Life at the Edge (2012) puolestaan seurataan ihmisten ja eläinten elämää Grönlannin syrjäisimmässä alueella, Scoresbysundissa. Narratiivisten mustavalkokuvien kautta hän näyttää alueen ihmisten jokapäiväistä elämää alueella, jossa tasapainotellaan kestämisen rajoilla arktisessa miljöössä. 

Egevangin valokuvat ovat useasti palkittu kansainvälisissä valokuvakilpailuissa. ”Little Auks, Big Fjord” kuva Itä Grönlannista voitti luokassaan BBC Wildlife Photographer of the year 2009. 2010 hänet nimitettiin ”Wildlife Photographer of the Year” tittelillä Tanskassa sekä ”Environment and Naure Award” palkinnolla 2011, jonka myönsi Grönlannin valtio. Egevangin kuvia on julkaistu useissa kirjoissa ja lehdissä. Hiljattain hänen mustavalkokuvat palkittiin ”Travel Feature of the Year” kilpailussa, jonka myönsivät Danish Magazine Publishers. Hän on myös jäsen The Arctic Arts Projects- järjestössä, joka kommunikoi ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktiseen ympäristöön. 

Carsten Egevang syntyi 1969 Kööpenhaminassa, Tanskassa. Vuonna 1995 hän matkusti ensimmäisen kerran Grönlantiin ja on sen jälkeen työskennellyt valokuvaajana ja tutkijana Grönlannissa. 1999 hän suoritti maisterin tutkinnon biologiassa Kööpenhaminan yliopistolla ja tohtoroi 2010. Vuodet 2002-2008 hän asui Nuukissa, Grönlannin pääkaupungissa. Egevang on erikoistunut grönlannin merilintuihin, erityisesti Pikkuruokkiin, jonka pesintää hän on tutkinut. Lisäksi hän on johtanut kansainvälistä nelivuotista tutkimusprojektia, joka tutki Lapintiiran muuttomatkaa. Tutkimus oli ensimmäisiä laajoja tutkimuksia, jossa muuttoa Grönlannista etelänmantereelle dokumentoitiin-  eläinkunnan pisin tunnettu vuotuinen muuttomatka.

Luento Naturumissa, Tammisaaressa 15.6 13.00

Avajaiset 14.6 18.00