Meeri Koutaniemen valokuvanäyttely Entiset viholliset kertoo henkilökuvin ja tekstein rauhasta Somalimaassa, kostonkierteestä ja koston pysäyttäneistä ihmisistä. Koutaniemi tutustui Kirkon Ulkomaanavun rauhanhankkeisiin Somalimaassa joulukuussa 2014. 

ENTISET VIHOLLISETweb 2 meeri koutaniemi

Somalimaa on Somalian pohjoisin osa. Se julistautui itsenäiseksi valtioksi vuonna 1991, mutta yksikään valtio ei ole tunnustanut sitä. 

Somalimaan lähihistorian suurin ongelma on ollut sisällissota, joka rapautti alueen hallintojärjestelmän. Se sai aikaan diasporan, satojen tuhansien somalien paon eri puolille maailmaa. Sodan aikana somalien vanha päätöksentekojärjestelmä – klaanien välinen rikosten sovittelu ja rankaisu – otti lain ja oikeuden paikan. Klaaneilla on poliisin, oikeuslaitoksen ja valtion asema.

Klaanijärjestelmä on somalien yhteisöllisyyden perusta: kukaan ei yksin ole syyllinen, eikä yksin rikoksen uhri. Vankeusrangaistusta ei ole, eikä sitä voi paimentolaisyhteiskunnassa toteuttaakaan jatkuvan liikkeelläolon takia. Konfliktien suurin yksittäinen syy ovat maariidat. Kun syötävä loppuu aavikolla, etsitään uutta paikkaa. Sen löydyttyä rakennetaan maja ja aidataan tilukset. Jos seuraavan sadekauden jälkeen joku toinen ehtii paikalle ensin, on riita valmis.

Klaanien vanhimmat sopivat korvauksista, jotka usein kohoavat tuhansiin euroihin tai tuhansiin kameleihin. Koko syyllisen klaanin on osallistuttava. Tällaisten korvaussummien kokoon saaminen rutiköyhässä maassa on usein mahdottomuus ja saa aikaan uusia rikoksia. Aavikon kansa myös asuu hajallaan ja vaihtaa paikkaa, joten sovittelu vie paljon aikaa monelta eri ammattiryhmältä. Sovittelusta ei saa varsinaista korvausta.

Pitkittyessään sovitteluprosessit saavat helposti aikaan koston kierteen. Somalit ovat kuitenkin valmiita tekemään paljon työtä klaaninsa ja siinä saavuttamansa aseman eteen. Klaanijärjestelmä myös sitouttaa jäsenet yhdessä sovittuun sopuun.

MEERI KOUTANIEMI

Meeri Koutaniemi on tämän hetken tunnetuimpia valokuvaajia Suomessa. Koutaniemi on keskittynyt työssään ihmisoikeuksiin ja kysymyksiin identiteetistä. Hän on toiminut valokuvaajana ja journalistina yli 50 maassa ja kuvannut myös kolme dokumenttielokuvaa. Vuonna 2012 ja 2013 Koutaniemi valittiin Suomessa Vuoden Lehtikuvaajaksi.

KIRKON ULKOMAANAPU

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt rauhantyötä Somalimaassa ja muualla Somaliassa ollen mukana kymmenissä onnistuneissa erilaisissa rauhanprosesseissa. Ulkomaanavun erityisosaamista on uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden, kuten klaanien edustajien, sisällyttäminen prosessiin. Rauhan vakiinnuttamisen hankkeet eri puolilla Somaliaa noudattavat samaa kaavaa: pyrkimyksenä on tukea paikallisia yhteisöjä, saada ne sopimaan ensin vanhat erimielisyydet ja sen jälkeen tukea alueiden oman paikallishallinnon syntyä.

Meeri Koutaniemis fotoutställning Entiset viholliset (Forna fiender) berättar i bild och text om freden i Somalia, om hämndspiraler och om människor som lyckas få slut på dem. Koutaniemi bekantade sig med fredsprojekten inom Kyrkans U-landshjälp i Somalia i december 2014.

ENTISET VIHOLLISET

(Forna fiender)

Somaliland är den nordligaste delen i Somalia. Den utlyste sig till självständigt land år 1991 men har inte erkänts av ett enda annat land.

Det största problemet under närhistorien i Somaliland har varit inbördeskrig som slagit områdets förvaltning i spillror. Det ledde till diaspora, hundratusentals somaliers flykt till olika delar av världen. Under kriget tog somaliernas gamla beslutsfattarsystem över, det vill säga rättskipning och bestraffning mellan klanerna. Klanerna fick ställning som polis, rättsväsende och stat.

Klansystemet är grunden för somaliernas kollektiva samfund: ingen är ensam skyldig, och inte ensam som brottsoffer. Frihetsberövande domar finns inte, och kan på grund av den ständiga rörligheten inte heller förverkligas i ett nomadsamhälle. Den största enskilda orsaken till konflikterna är markstrider. När maten tar slut i öknen söker man nya platser. När ett nytt ställe hittas bygger man hyddor och omgärdar ägorna. Om någon efter följande regnperiod snabbare tar platsen i besittning, är striden ett faktum.

Klanernas äldste överenskommer om ersättningarna som ofta uppgår till tusentals euro eller tusentals kameler. Att få ihop sådana summor i det fattiga landet är ofta omöjligt och leder till nya brott. Ökenfolken bor också utspridda och byter ofta boplats, vilket leder till att medling i tvisterna tar mycket tid i anspråk av många olika yrkesgrupper. Inga ersättningar utbetalas.

När medlingsprocesserna drar ut på tiden leder det ofta till hämndspiraler. Somalier är vanligen beredda att göra mycket för sin klan och för att uppnå en ställning i den. Klansystemet förbinder medlemmarna till de gemensamma överenskommelserna.

MEERI KOUTANIEMI

Meeri Koutaniemi hör till de mest kända fotograferna i dagens Finland. Hon har i sitt arbete fokuserat på mänskliga rättigheter och frågor som berör identitet. Hon har verkat som fotograf och journalist i över 50 länder och även gjort tre dokumentfilmer. Åren 2012 och 2013 utsågs hon i Finland till Årets pressfotograf.

KYRKANS UTLANDSHJÄLP

Har gjort fredsarbete i Somaliland och på andra håll i Somalia, och deltagit i tiotals lyckade fredsprocesser av olika slag. Utlandshjälpen har ett specialkunnande i att integrera religiösa och traditionella aktörer, till exempel klanerna, i processen. Mma mönster används i arbetet för att få freden bestående.