IN BETWEEN

Nayab Ikrams (f.1992) pågående projekt In Between består av fotografi, video web2performance och installation.

I projektet formar jag min inre värld genom självporträtt för en större förståelse för identitetsbildningar, med fokus på en tredje identitet och hårets betydelse. Det skildrar min kulturtillhörighet genom mitt hår, på ett medvetet och omedvetet plan, influerat av samhället och av personliga erfarenheter.”

Hon har tagit självporträtt och filmat två videoperformancer. I videoperfromancen porträtterar hon känslan av utanförskap, och längtan att passa in i både det västerländska samt det österländska samhället. Hon illustrerar känslan med att klippa håret, for att sedan i en symbolisk handling gräva ner det avklippta håret i sina rötters ursprung.

Genom att gräva ner det avklippta håret ville jag återförenas med mina rötters ursprung på ett fysiskt plan. Men i en oplanerad handling väljer jag att gräva upp håret, i rädslan att ge bort en stor del av mig själv, vilket visar hur vi istället for att ge upp delar av oss själva, väljer att kvar dem som minnen”.

Nayab Ikram (f.1992) ar fotokonstnär från Åland, med rötter i Pakistan. För tillfället är hon verksam i Stockholm.

Våren 2015 fick Ikram sin medianomexamen vid Yrkeshögskolan Novia, där hon studerade fotografering.

Ämnen som kulturidentitet och identitetsbildningar har alltid intresserad Ikram, likväl som behovet att uttrycka känslan av tillhörighet. Hon närmar sig ämnet med att använda olika visuella metoder som fotografi, installationer, rörlig bild samt mixed media.

IN BETWEEN

on jatkuva projekti, joka koostuu valokuvista, videoperformanssista ja installaatiosta.

Tässä projektissa annan muodon sisäiselle maailmalleni omakuvien kautta. Haluan lisätä ymmärrystä identiteetin muutoksista keskittyen kolmannen identiteetin käsitteeseen ja hiusten merkitykseen. Teokset heijastavat omaa kulttuuri-identiteettiäni hiusteni kautta, niin tietoisella kuin tiedostamattomallakin tasolla, vaikutteinaan yhteiskunta ja henkilökohtaiset kokemukset.”

Kaksiosaisessa videoperformanssissa hän ilmaisee ulkopuolisuuden tunnettaan ja kaipuuta kuulua sekä länsimaiseen että itämaiseen kulttuuriin. Hän kuvaa tätä tunnetta leikkaamalla hiuksensa lyhyiksi ja hautaamalla leikatut hiukset alkuperäsille juurilleen symbolisena tekona.

Hautaamalla leikatut hiukseni halusin yhdistyä juurieni kanssa fyysisellä tasolla. Lopulta päätin kuitenkin kaivaa hiukseni ylös, koska tunsin jättäväni liian ison osan itsestäni taakseni. Tämä osoittaa kuinka valitsemme säilyttää asioita muistoina.”

Videoperformanssissa leikkaamat hiukset ovat esillä kolmiosaisessa installaatiossa. Esillä on myös hiustupsu, joka leikattiin seitsemän päivää hänen syntymänsä jälkeen, sekä hiuksia ensimmäiseltä kerralta kun hiukset leikattiin lyhyiksi hänen ollessa seitsemänvuotias.