PICKNICK FÖR SORGSNA
Heidi Elisabeth Hänninen
Skulptören Heidi Elisabeth Hänninen kallar sin utställning i Galleri Zebra i juli Picknick för sorgsna. Hänninen är en konstnär som hanterar sina teman mycket grundligt och även i det här fallet har bearbetningen startat redan 2008. Hon upplever att hon med utställningen som form framför mångfacetterade berättelser. Berättelsen formar sig efter de aktuella utställningsutrymmena och föds varje gång på nytt. I sina verk förenar hon foton, videor och andra lätta material och uttrycksformer med tyngden i betong. Hänninen har studerat skulptur i Bildkonstakademin och har en tidigare utbildning som konstpedagog, vilket märks i att hon aktiverar besökarna att på olika sätt delta.
Under turnén har picknicken fått många nya nivåer som kan ses både som konstnärens estetiskt-materialistiska försök att få en glimt av världen bortom döden och som konstnärlig forskning fokuserad på den sista resan. Framför allt är Picknick för sorgsna en plats där man har tillstånd att sörja i tysthet och där kan man även minnas sina egna förluster och glädjas över nystarter. Picknick för sorgsna ger möjlighet att vila i den sista skogen som i hemmets ro , men också en chans att diskutera främmande sätt att sörja och till exempel förundras över grannländernas sätt att minnas bortgångna. Den utmanar oss att möta tiden och de innebörder eller symboler som någon annan har anlagt för livets slut.
Hänninen kallar alla modiga och nyfikna till picknick. Man behöver inte vara sorgsen för att komma med, men om man vill kan man lämna sina egna sorger efter sig som en del av utställningen. Konstnären är själv på plats veckorna 28 och 31 då hon ordnar verkstäder kallade Döden och Konsten som är öppna för alla som är intresserade att bearbeta döden med konstens medel. Döden är närvarande överallt i livet, och inte minst i bildkonsten, betonar konstnären. Och precis som livet ständigt förändras gör också Picknick för sorgsna det, med alla de kvarlämnade element som picknickdeltagarna lämnar efter sig.
De som är intresserade att delta i en workshop kan ta direkt kontakt med konstnären per e-post (xeugux@gmail.com) eller galleristen Kaisa Santonen (fotocentrum@gallerizebra.fi) före 4 juli. Deltagandet är gratis.